PatiŽntendossier

Onze praktijk registreert met behulp van het automatiseringssysteem Medicom, waarbij er een koppeling voor de medicatie is naar alle apotheken in Soest. Hierdoor heeft uw arts en uw apotheek altijd een overzicht van uw meest recente medicatie. 

Onze diabeteszorg wordt ondersteund door het automatiseringssysteem portavita. Dit is een digitaal medisch dossier, ontwikkeld door de stichting Diamuraal. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling van de diabetes, hebben toegang tot dit dossier.

Wij communiceren veel met de apotheek. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat zij inzage hebben in enkele belangrijke laboratoriumuitslagen zoals uw nierfunctie, en op de hoogte zijn van bepaalde allergieŽn of overgevoeligheden.

Wij zijn inmiddels aangesloten op het Landelijk Schakel Punt. Hierdoor kunnen lokale zorgaanbieders zoals de apotheek, de huisartsenpost en het ziekenhuis alleen na uw uitdrukkelijke toestemming belangrijke gegevens uit uw dossier in zien. Meer informatie vindt u hier . Omdat elk dossier (na toestemming) handmatig moet worden aangemeld bij het LSP, neemt het enige tijd voordat alle dossiers zijn aangemeld. Mocht u merken dat uw dossier nog niet is aangemeld bij het LSP, neemt u dan contact op met de praktijk.

U heeft het recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u een kopie van uw dossier aanvragen. Meer informatie vindt u hier.


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiŽntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiŽntendossier bij verandering van huisarts). 

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligd digitaal communicatieplatform, persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws