Uitwisselen medische gegevens

Voor een goede behandeling bij uw huisarts, apotheek, huisartsenpost of dienstapotheek is een goed dossier van belang. Als u onverwacht ís avonds, ís nachts of in het weekeinde naar de huisartsenpost of dienstapotheek moet, dan hebben de waarnemend   huisarts en de dienstdoend apotheker uw dossier nodig om u veilig te kunnen helpen. Maar ook als u een chronische ziekte hebt zoals suikerziekte of COPD is de aanwezige informatie in uw dossier die bij uw eigen huisarts of apotheek is opgeslagen voor andere hulpverleners die u bijstaan van groot belang.

Door de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de beschikbaarheid van uw dossier vanaf 1 januari 2013 niet meer automatisch geregeld. Vanaf 1 januari 2013 wordt u gevraagd ZELF toestemming te geven hiervoor. 

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts vast wat uw klachten zijn en hoe hij u behandelt. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicatie u krijgt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw zorgverleners hebben die informatie nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden. U krijgt bijvoorbeeld geen medicijnen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt, of waarvoor u allergisch bent.

Uw huisarts en apotheker stellen de belangrijke delen uw dossier alleen ter beschikking aan zorgverleners die dit voor uw behandeling nodig hebben. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mag uw behandelaar uw dossier bij uw eigen huisarts of eigen apotheek inzien. Geeft u uw toestemming voor inzage niet aan uw eigen huisarts of eigen apotheek dan is uw dossier NOOIT in te zien. Ook niet als u tijdens een noodgeval toch toestemming geeft aan een andere hulpverlener bijvoorbeeld op de huisartsenpost of bij de dienstapotheek.

Wij adviseren u toestemming te geven voor het uitwisselen van de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier. U kunt dit mondeling aangeven bij uw arts of de assistente, u kunt dit formulier invullen en inleveren bij de assistente, of meldt u online aan.

Meer informatie over het uitwisselen van medische gegevens vindt u hier.

telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws