Accreditatie

Vanaf september zijn we verschrikkelijk druk geweest om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het NHG-keurmerk 'geaccrediteerde praktijk'. Op 23 juni jongstleden kregen we ons certificaat waar we erg trots op zijn!

Een geaccrediteerde praktijk is een praktijk die voldoet aan landelijk vastgestelde normen en die gericht werkt aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiŽnten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

Jaarlijks wordt de praktijk gecontroleerd om te zien of nog wordt voldaan aan de kwaliteitseisen.

De instantie die dit controleert is de NPA.

Verder informatie vindt u hier.telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws