Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kunnen wij u ook thuis bezoeken, bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het kost ons ook veel tijd om een huisbezoek af te leggen. Daarom dringen wij er bij u op aan om wanneer het enigszins mogelijk is wél naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld omdat u geen tijd of geen vervoer heeft om naar de praktijk te komen.

Huisbezoeken die dezelfde dag afgelegd moeten worden, kunnen worden aangevraagd tussen 8 en 10 uur. Voor spoedgevallen waarvoor een huisbezoek dient te worden afgelegd kunt u uiteraard de hele dag bellen.

Huisbezoeken worden in principe tussen 12.30 en 14.30 uur afgelegd.

telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws