Opvragen informatie

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Vanuit de beroepsgroep van artsen is er een afspraak gemaakt dat de huisarts in principe geen medische informatie verstrekt aan derden, aangezien deze vertrouwelijk is. De huisarts kan dus geen verklaring geven waarom een bepaalde ziekte of klacht geleid heeft tot annulering of afwezigheid. U kunt wel een uitdraai uit uw eigen medisch dossier krijgen van de objectieve medische gegevens met betrekking tot die klacht. Ook kunnen wij u een formulier meegeven waarop staat dat wij geen verklaringen mogen geven.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws