Diane-35 en Nuva ring

Onlangs maakte het Lareb, het instituut dat de bijwerkingen van medicijnen bijhoudt, bekend dat er mogelijk 27 Nederlandse vrouwen zijn overleden aan de bijwerkingen van de Diane-35-pil.  Op  Thuisarts.nl  staat de laatste informatie over de anticonceptiepil, ook voor vrouwen die de Diane-35 nog gebruiken, duidelijk en helder uitgelegd.

Tevens is er informatie over de Diane-35 te vinden.


Voorts is er veel te doen over de Nuva-ring.

Het standpunt van het Nederlands Huisartsengenootschap vindt u hier.

telefoonnummer

  • 035 6012064

nieuws